Infolinka +420 775 784 619

GDPR - oznámení

publikováno: 14.6.2018

Osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, číslo OP (dle § 5 odst. 1 písm. d) ZOOÚ) jsou zpracovávány v oprávněném zájmu z důvodu ochrany majetku.
Osobní údaje jsou uchovávány u nás ve střežených archivech do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Prostor je zabezpečen elektronickou zabezpečovací a požární signalizací s napojením na centrální pult ochrany.
Osobní údaje jsou archivovány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracování (§ 5 odst. 1 písm. e) ZOOÚ) - 2 roky dle spisového a skartačního řádu. Po této době se osobní údaje skartují, neboť pominul účel jejich zpracování.

zpět