Infolinka +420 775 784 619

Pojištění

Pro všechny druhy podnikatelských činností našich společností
máme sjednanou pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti za škodu
do výše 100 milionů korun. Současně disponujeme i pojištěním škod nebo
jiné újmy z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů a škod způsobených vadou výrobků, s limitem pojistného plnění rovněž 100 milionů korun.

Nově naše společnost disponuje nadstandardním pojištěním odpovědnosti za hlídané věci při výkonu strážní služby (včetně odcizení) a pojištěním odpovědnosti za cizí věci užívané a převzaté.